Kuidas teha brändiarendust koolitus- või konsultatsiooni-firmas?

teenusbränd_isikubrändNii nagu muusikul pole kitarriga üksi midagi peale hakata, vaja on ka mänguoskust, nii on ka bränd ettevõtte kasvuinstrument, mida peab oskama õieti manageerida.

Bränd on tööriist kasumimarginaali tõstmiseks ning turupositsiooni kindlustamiseks ja kasvatamiseks. Bränding kui tööriist mõjutab iga ettevõtte käekäiku. Küsimus on ainult selles, kas ollakse sellest teadlikud või mitte. Bränd tööriistana ei ole “asi”, vaid emotsionaalsete väärtuste kogum, mis väljendub läbi teenuskogemuse.

Massimeedias toimuva põhjal on lihtne luua eksiarvamus, et bränding on huvipakkuv teema vaid laiatarbekaupu/tooteid müüvatele ettevõtetele ja premium- ning luksusbrändidele.

Segadust külvab ka asjaolu, et brändi definitsioone on nii palju kui defineerijaid, sisuliselt lõputu arv. Iga branding-spetsialist tuleb välja oma brändiretseptiga, erinevate rõhuasetuste ja nüanssidega. Brändiarenduse teadusharus on erinevaid koolkondi ja paradigmasid.

Rõhuasetustest hoolimata, on aga üks asi kindel – lääneturgudel eksiseerivad kindlad bränditüübid ning nende hübriidid, mille vastu ei saa ükski brändiekspert eksida. Lisaks bränditüüpidele on üheselt mõistetav see, et bränd on nimi, mis mõjutab ostjaid alati ja igal pool, olgu selleks siis juriidiline või füüsiline isik.

.

 

Brändiarendus koolitus- ja konsultatsioonifirmas

.

konsultatsioonibränd

Konsultatsioonifirma loob oma brändi eksklusiivselt läbi kontaktipunktide, kus kliendid kohtuvad ettevõte töötajatega.

Seetõttu võib tõmmata konsultatsiooniäri ja teenusäri vahele paralleeli. Konsultant arendab brändi sisuliselt sama moodi, nagu Starbucks’i klienditeenindaja või panga teller/laenuhaldur. Tõsi on, et nii pank kui ka Starbucks reklaamivad oma brändi ka massimeedias, kuid tegemist on siiski brändilubaduse müügiga.

Brändi tugevus kujuneb läbi kontaktipunktide. Konsultant seevastu müüb oma kaubamärgi lubadust seminaridel, tele- ja  raadiointervjuudes, ajakirjanduse vahendusel või nagu mina praegu siin blogis.

 

Kummale rõhuda – kas teenusbränd või isikubränd?

 

Konsultatsioonifirmas omaniku nime kasutamine kaubamärgi nimena on hea mõte, kui omanik on ettevõtte keskseks eksperdiks ja konsultandiks ning soovib arendada isikubrändi (personal branding).

Küll aga tuleb sellisel juhul ära otsustada, kas isikubrändi loomine ning arendamine on juhi jaoks sümpaatseim ning ka ettevõtte jaoks õigeim tee. Konsultatsiooniäris on brändiarendamiseks sisuliselt kaks võimalust:

 

  1. Teenusbrändi loomine
  2. Isikubrändi loomine

 

 

Teenusbrändteenusbränd

Teenusbrändi loob see, mis on tegelikult brändi taga – brändi kannab teenuse kvaliteet ja inimesed, mitte reklaam ega kampaaniad.

Teenusettevõte maandab oma klientide hirme ja loob neile kindlustunnet läbi kvaliteetse suhtluse. Konsultatsioonifirma teenusbrändi reputatsioon tekib läbi isiklike otsekontaktide loomise rõhuasetusega inimeste teenindamisel ja kliendikesksusel, mis taandub lõpuks selleni, et on klienditeenindaja /ekspert, kes maandab kliendi hirmud ja tekitab kliendis kindlustunnet. Selleks võib olla kas hea nõuanne, konsultandi kogemus või siiras, sõbralik ja abivalmis teenindus.

Teenusbränd luuakse läbi sisemiste tegevuste – läbi meeskonna treenimise, kultuuri loomise (väärtuspõhine ettevõtte kultuur ja sellest kinni pidamine). Kliente ei ole võimalik teenindada hästi, kui teenuse osutaja ise ei ole kompetentne või motiveeritud ehk sisemise kultuuri loomise eesmärk on muuta meeskond motiveerituks läbi väärtuspõhise meeskonnajuhtimise, unikaalse metoodika ning sellest kantud missioonitunde.

 

Isikubrändisikubränd

Isikubrändi arendatakse samuti püsisuhete loomise eesmärgil, kuid rõhuasetusega mitte (ainult) ettevõttesisesel kultuuril, vaid isiku kuvandil. Seega isikubränd tähendab ISIKU PROFIILI. Inimesed samastavad ennast persooniga, tema väärtustega ja põhimõtetega ehk olemusega ning tänu sellele muutub see suhe lähedaseks.

Persoonibrändi on mõtekas arendada, kui brändi taga olev persoon suudab ja soovib ennast turul positsioneerida unikaalseks, eriliseks. „Meie ka“ tegevus ei aita persoonibrändi arendada ja seda tugevamaks muuta, vaid vastupidiselt kahjustab kuvandit. See on ka peamine persoonibrändiga seotud riske, persoonibrändi mainekus saab kasvada ainult senikaua kuni kasvab selle persooni valdkonnapõhine mainekus.

Persoonibränd lükkab kogu rambivalguse ühele persoonile, seega tegemist peab olema silmapaistvaid võimeid ja oskusi omava ning ka stressitaluvust ja auahnust väljanäitava inimesega. Ideaalis persoonibränd väljub ühel hetkel valdkonnapõhisest kuvandist ning muutub mainstream kaubamärgiks nagu seda on Eestis näiteks Peep Vain või Rain Lõhmus. 

Eriti kasulik on see väikese riigi kontekstis nagu Eesti, kus kõik tunnevad kõiki ning laiema üldsusega flirtimine aitab kinnistada isikubrändi omas valdkonnas. Isikubrändi saab hakata arendama põhinedes isiku enda väärtustele, identiteedile, isikliku müüdi ehk enda eduloo müümisele. Isiku tegevused peaksid rääkima tugevamini kui tema sõnad. Enese-promotsioon põhineb isiklikel tulemustel. Kui nendega ei ole võimalik hiilata, siis tasub tõsiselt kaaluda, kas isikubränd on parim tee turupositsiooni parandamiseks.

Isikubränd ei tähenda seda, et isiku taga ei peaks olema võimekat meeskonda, vastupidi – tugeva väärtuspõhise juhtimisstiiliga juht suudab luua ka tugevaid meeskondi.

 

Kokkuvõte

Question

Konsultatsiooni- või koolitusäris ei ole võimalik isikubrändi kontseptsioonist täielikult taganeda. Ettevõtte võtmeisikud ja nende maine muutuvad aja jooksul nii ehk naa osaks ettevõtte brändikuvandist. Küsimus on rõhuasetuses.

Konsultatsiooniäris võib olla üheks kasvu peamiseks takistajaks vähene valdkonnapõhine tuntus, kuna puudub selgelt defineeritud brändifookus – kes me oleme, kas teenusbränd, isikubränd või kombinatsioon mõlemast?

brändikaardistus

Kuna puudub ühene ja selge brändikuvand, siis puudub ka vastav kommunikatsioon. Parema positsiooni haaramiseks on vaja esmalt  luua õige brändistrateegia ehk luua tingimused unikaalseks positsioneeringuks turul.

Kuidas seda teha?

Parim viis selleks on koostada oma ettevõttele brändikaardistus.

Telli endale teavitus uuest blogipostitusest e-maili peale või liitu meie rss feediga

Lisa oma arvamus:
Teenuste täpsem tutvustus lisandub lähipäevil.