brändikaardistus (2)Brändikaardistus on strateegiajuhis, mis esmalt analüüsib turgu (konkurendid, sihtgrupid) ja toodet (ettevõtte ärimudel, struktuur) ning siis pakub välja lahendused unikaalse positsioneeringuga tugeva kaubamärgi väljatöötamiseks.

brändikaardistus brändikaardistuse_rakendamine Brändikaardistus on juhis, mille alusel saab hakata korraldama turundustegevusi strateegiliselt, et kaubamärgi väärtus ja positsioon turul kindlustuks ning tõuseks. Brändikaardistuse eesmärk on kaasata juht strateegiliselt arendama oma ettevõtte kaubamärki. Kuna turundus tervikuna on kompleksne protsess, siis brändikaardistus on mindmapping tööriist – ideed ja kontseptsioonid on presenteeritud graafiliselt lihtsustamaks analüüsi, sünteesimaks infot ja genereerimaks tarku turundustegevusi.

brändikaardistuse-protsess Brändikaardistuse_tulemus Brändikaardistus on kaart, mille alusel saab hakata disainima strateegilist kommunikatsiooni ettevõtte ja klientide vahel, kujundama unikaalset teenusekogemust ning planeerima kampaaniaid. Peale brändikaardistuse valmimist vaadatakse üle ettevõtte brändi identiteet. Brändi identiteedi abil kutsutakse brändikaardistuse strateegia ellu.

brändi_identiteet

 

 

Brändi identiteet on teisisõnu visuaalne kommunikatsioon ehk jutustus, mis räägib brändi isikupärast – mille eest ettevõte seisab, kes ta on, millist väärtust pakub. Visuaalne kommunikatsioon väljendub kõikidel infokandjatel ning loob läbi selle järjepidevuse ja kujundab sihtgupi tajumusi. Ettevõtte väärtused ja sihtgrupi väärtused peavad kohtuma ning omavahel põimuma. Brändi identiteet omab selles keskset rolli.

brändikaardistus_01

identiteet
identiteet_2

 

  • Hea identiteediprogramm aitab kujundada juhtivat turupositsiooni stimuleerides sihtgrupi püüdlusi ja ihasid. Identiteet väljendab ennast igal infokandjal ja muutub läbivaks ettevõtte kultuuri osaks, peegeldades konstantselt ettevõtte ja tema sihtgrupi põhiväärtusi.
  • Järjepidev investeering disaini annab kestva konkurentsivõime.
  • Brändi identiteedi abil saab mõjutada seda, kuidas inimesed kaubamärki tajuvad. Kui mõjutada tajusid, siis mõjutab see ka käitumist ning tegevusi.

kontakt (1)

Teenuste täpsem tutvustus lisandub lähipäevil.