Alusta metoodikast, mitte trendidest

remy_konimois_photo

Projektipõhine elukorraldus tekitab tihti kiusatuse planeerida ka oma turundust lühiajaliselt. Selle tulemuseks on aga paraku madal tootlikkus ning ebakindel positsioon turul. Projektipõhisel turundamisel tuleb leppida olukorraga, kus kaubamärk omab tarbija silmis madalat väärtust. See tekitab aga uute probleemide jada – pikemas plaanis on raskendatud nii müük kui jätkusuutlik kasv.

Hea turundus teenib kahte eesmärki samaaegselt – saavutatakse lühiajalised eesmärgid ja hoitakse samas ka kindlat pikemaajalist kurssi.
Kuidas seda teha? Selles artiklis toon välja 4 peamist soovitust, mille rakendamise korral on ettevõtte turundus nii müügiedenduslikult kui ka brändiarenduse seisukohalt õigetes rööbastes. 

 

H1_1

Turundus tervikuna on kompleksne protsess, mis nõuab korrastatud lähenemist. Tõsi on see, et meil kõigil on ajast puudus. Iga juht nõustub, et rohkema rahalise ressursi  korral oleks ka rohkem aega. Seega aeg võrdub raha. Turundustegevuste metoodiline planeerimine on investeering kõrgemasse tootlikusse. Metoodika jaotab protsessi väiksemateks osadeks, kus tekib selge mõistmine:

 

 • Mida klient tahab ja mida klient kindlasti ei taha,
 • Milline kommunikatsioon kasvatab kaubamärgi väärtust kliendi silmis ning milline vähendab väärtust,
 • Milline üleskutse paneb kliendi tegutsema ja milline hoiab passiivsena,
 • Mis käivitab suust-suhu reklaami ja mis mitte,
 • Kuidas kõige kuluefektiivsemalt sihtgrupini jõuda,
 • Kuidas jõuda õige fookusgrupini,
 • Kuidas oma piiratud ressursse maksimaalselt realiseerida,
 • Kuidas muuta kaubamärk kliendi silmis unikaalseks ja asendamatuks,
 • Kuidas inimestega emotsionaalselt ühenduda,
 • Jne.

 

Kasutusel on erinevaid tööriistu. Meie kasutame oma igapäevatöös peamiselt kahte:

 

 • Sihtgruppide demograafiline ja psühhograafiline kaardistus,
 • Unikaalse brändipositsioneeringu väljatöötamine (USP) ja sidumine brändi identiteediga.
brändipositsioneering
 

Mittemetoodilisel lähenemisel luuakse illusioon, et detailid ei ole määravad. Turundusedu on aga kinni alati detailides ja pisinüanssides. Planeeri oma turundust metoodiliselt – see on endiselt oluline konkurentsieelis nii Eesti turul kui ka rahvusvahelistel turgudel.

 

Avalikud suhted_PR

Projektipõhisel turundamisel püütakse ambitsioonikat eesmärki, mis peab realiseeruma lühikese aja jooksul (tavaliselt 4-8 nädalat). Sotsiaalmeedia kontekstis on nendeks eesmärkideks sihtgrupi kontaktibaasi kasvatamine, sihtgrupi aktiivsetes tegevustes hoidmine, toodete/teenuste osas teadlikkuse kasvatamine, müügipakkumiste tegemine vms.

Esmapilgul tundub loogiline, et kiirete tulemuste saamiseks tuleb osta reklaami. Kuid tegelikult on see mittemetoodilise lähenemise probleem. Edukas turundusstrateegia töödatakse välja rõhuasetusega avalikel suhetel, mitte reklaamil. Alusta PR-ist ja hiljem, kui aeg on küps, liigu edasi reklaamile. Tugevaid kaubamärke ehitatakse avalike suhete abil, mida toetab reklaam. Mitte vastupidi.

 

Online PR tegevused:

 

 • Sisu loomine ja optimeerimine otsimootoritele,
 • Artiklid online väljaannetes,
 • Blogiturundus,
 • Kaasturundus,
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest jne sisuloome,
 • E-uudiskirjad.

 

Offline PR tegevused:

 

 • Artiklid ajakirjades ja erialaväljaannetes,
 • Konverentsidel, seminaridel, messidel osalemine ja esinemine ettekannetega,
 • Intervjuud erialaväljannetes,
 • Intervjuud, eksperdihinnangud raadios,
 • Intervjuud teles.

Nende ettevõtete turundusplaan varajases kasvufaasis oli järgmine  -  100% avalikud suhted väljaannetes Wall Street Journal, Business Week, Forbes ja Fortune Magazine. Otsene reklaamikulu $0.

Microsoft, Dell, Intel, Gateway, Oracle, Compaq

 

Edukas PR tähendab meediaga flirtimist. Meedia soovib flirtida ettevõtetega, kes on millegi poolest unikaalsed/silmapaistvad/uuenduslikud. See on eksiarvamus, et meedia soovib reeglina teha uudislugusi edukaimatest, usaldusväärseimatest või kvaliteetseimate toodetega ettevõtetest. Meedia püüab eelkõige uudiskünnist. Planeeri turundust metoodiliselt, leia nišš, milles särada ja hakka meediaga kurameerima.

 

 

Nišhiturundus


Kaubamärk peab domineerima omas nišis. Enamik inimesi valib juhtiva kaubamärgi, kuna see sümboliseerib nende jaoks turvalist valikut. Iga kaubamärk saab end positsioneerida juhtivaks mingis kindlas nišis. Brändingu mõte on panna sihtgrupp kaubamärki tajuma unikaalsena – ei ole olemas teist sinusugust. Tugev bränd = toode, mis pakub sihtgrupile tõelist väärtust, kuid on samas ka unikaalne. Tugeva brändi loomiseks ja arendamiseks piisab, kui domineerida konkreetses kategoorias.

Ma ei tea teises linnaotsas asuvate toidupoodide väljapanekust suurt midagi. Mul ei ole mingit vajadust teada, sest teises linnaotsas asuv toidupood ei eristu mingil moel ega paku mulle lisaväärtust võrreldes toidupoega minu kodu lähedal. Küll aga tean ma hästi, milline on väljapanek teises linnaotsas asuvas mahetoidupoes, sest neid on Tallinnas vähe ja igaüks on millegi poolest unikaalne. Inimesed ostavad ökopoodidest tihti ka harilikku toidukaupa kaks korda kallima hinna eest kui RIMIst. Põhjus selles, et ökopood on oma kategoorias sihtgrupi jaoks unikaalne ja eluliselt vajalik.

Ökosahver_Rimi

 

 

üks slogan

Turundamine tähendab tähelepanu haaramist ja hoidmist. Konkurentsis eristumine ja omanäolisus on võtmesõnad. Inimesed ei  suuda kahjuks meelde jätta kahte või kolme silmapaistvat eelist. Inimestele jääb meelde reeglina vaid üks läbiv sõnum, üks läbiv mõte, üks seos. Turundussõnumite loomisel arvesta, et vähem on rohkem ning tegelik võti peitub ühe ja sama asja järjepidevas meeldetuletamises.

Tulles tagasi projektipõhise mittemetoodilise turundamise ning reklaami juurde – mis kasu on tuntud kaubamärgist, mis ei seisa millegi eest? Brändil, mis on pidevalt pildis, kuid mis ei seisa millegi eest, puudub väärtus. Jah, ka selline bränd suudab haarata turgu, kuid ainult nõrga konkurentsi juures. Hetkel, mil ilmub välja vähetuntud konkureeriv kaubamärk, mis seisab millegi eest, haarab see liidripositsiooni. Põhjus lihtne – see bränd omab tarbija peas/mõtetes suuremat väärtust.
Alusta metoodikast, mitte trendidest

Ei ole midagi uut siin päikese all. Artikkel ei räägi millestki uuest, vaid tuletab taaskord meelde ammuõpitud  brändingualuseid. Metoodiline lähenemine on oma olemuselt ajatu, fundamentaalteadus ei saa ajas muutuda.

Kui  ilmub välja keegi, kes räägib enneolematust uudsest turundussaladusest, siis käib jutt hetkel valitsevast trendist. Tark ja arukas turundus ei alga kunagi hetketrendidest. Kindel ja ajas vastupidav ning ennast tõestanud metoodika ja sellel põhinev strateegia on pikaajalise turundusedu alus.

 

Steve Jobs, Bill Gates, Zeth Godin

 

lugemissoovitus

Telli endale teavitus uuest blogipostitusest e-maili peale või liitu meie rss feediga

Lisa oma arvamus:
Teenuste täpsem tutvustus lisandub lähipäevil.